Prosjekt Inno4Tree

Inno4Tree har det overordnede målet å legge til rette for en bærekraftig overgang av byggebransjen til den sirkulære bioøkonomien, ved å erstatte betong og stål med trekonstruksjonsmateriale.

Prosjektet er et samarbeid mellom ……

Sorry, no posts were found.