Publications

Kronikk i NordnorskDebatt, skrevet av Glenn-Egil Torgersen og Herner Sæverot: Pedagogikk i krisetid

Artikkel i Frontiers in Psychology, skrevet av Glenn-Egil Torgersen, Ole Boe, Leif Inge Magnussen, Dorothy Olsen, og Lisa Scordato: Innovation in the realm of the unforeseen: a review of competence needed

Artikkel i tidsskriftet Forskningspolitikk, skrevet av Glenn-Egil Torgersen, Ole Boe, og Leif Inge Magnussen: On how to handle the unforeseen and the black swans

Kronikk i Dagsavisen, skrevet av Glenn-Egil Torgersen og Herner Sæverot: Min trygge havn – Dagsavisen

Kronikk i tidsskriftet Forskningspolitikk, skrevet av Lisa Scordato: Samfunnets behov for å forstå det uforutsette har sjelden vært større | Forskningspolitikk (fpol.no)

Artikkel publisert i Times Higher Education, skrevet av Glenn-Egil Torgersen: Teaching students how to cope with uncertainty | THE Campus Learn, Share, Connect (timeshighereducation.com)

Torgersen, Glenn-Egil; Magnussen, Leif Inge: Boe, Ole Measuring competences for innovation. ICERI Proceedings 2023 (2340-1095), s. 1278-1284

Olsen, Dorothy Sutherland Can Innovation be taught or learned? A literature study. ICERI Proceedings 2023 (2340-1095) vol. 16

Foredrag

Olsen, Dorothy Sutherland CAN INNOVATION BE TAUGHT OR LEARNED? A LITERATURE STUDY. Conference name: 16th annual International Conference of Education, Research and Innovation 2023

Torgersen, Glenn-Egil; Sæverot, Herner; Magnussen, Leif Inge Teaching the Unknown. NEON 2023

Scordato, Lisa Adina Public sector capabilities in times of turbulence. Eu-Spri Conference, 2023

Torgersen, Glenn-Egil; Boe, Ole; Magnussen, Leif Inge; Scordato, Lisa Adina; Sutherland Olsen, Dorothy Explaining which competencies are necessary in order to cope with unforeseen incidents: What is missing in the field of innovation? ScAIEM 2023

Olsen, Dorothy Sutherland; Torgersen, Glenn-Egil Det uforutsette. Møte med ledelsen i Spekter, 2023

Torgersen, Glenn-Egil Pedagogikk for det Uforutsette (DUPED) – for oss alle. Halvårlig Instituttseminar for Institutt for pedagogikk

Olsen, Dorothy Sutherland Kompetanse for det uforutsette. NIFUs Årskonferanse, 2023

Boe, Ole Karaktertrekk og ledelse i DU. DUB samline, 2023

Olsen, Dorothy Sutherland Lærende organisasjoner og det uforutsette. Avdelingssamling, 2023

Scordato, Lisa Adina Resilience in Sustainability Transitions Research: a Systematic Literature Review. Innovasjonslunsj, 2023

Torgersen, Glenn-Egil Utdanning for det uforutsette og innovasjon. Beredskapdagene, 2023

Olsen, Dorothy Sutherland; Torgersen, Glenn-Egil; By, Rune Todnem; Gulbrandsen, Magnus Utdanning for det uforutsette. Frokostseminar, 2023

Gulbrandsen, Magnus Noen perspektiver på læring i arbeidslivet fra studier av innovasjon. Frokostseminar 2023

By, Rune Todnem Master i transition og nyskaping. Frokostseminar 2023